Demo2 third
Thanh Đồng Nguyễn Văn Lợi hầu giá Chúa Bà Đông Cuông
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Chúa thác Hòa Bình
Demo2 third
Phủ Chúa Bắc Hà và bia công đức
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Chầu Bà Đệ Tứ
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Quan lớn Bơ Phủ
Demo2 third
Tam tòa Thánh Mẫu - Phủ Chúa Bắc Hà
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Chúa Bà Bản Đền
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Chầu Bé Bắc Lệ
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Chầu Lục
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Ông Hoàng Bẩy
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Chầu Bà Đệ Nhị
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Ông Hoàng Bẩy Bảo Hà
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Cô Sáu Sơn Trang
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Cô Sáu Sơn Trang
Demo2 third
Thanh Đồng - Thủ nhang Nguyễn Văn Lợi hầu giá Cậu Bé

Giới thiệu chung

HỘI NHẤT TÂM THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI

Trong cuộc sống hiện tai, một phần do sức mạnh của đồng tiền của lợi ích vật chất đã làm đạo đức con người ta đang suy thoái. Có thể nói việc suy thoái đạo đức đang diễn ra ở khắp mọi nơi, mọi tầng lớp và nó đã

Đền Cô Chín Mìu

Đền Cô Chín Mìu


Đền cô Bé thượng ở bản Chín Mìu, thuộc xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Hội mở vào dịp đầu xuân và dặc biệt dông vào các ngày 30 , mùng một , mười rằm hàng tháng 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 3

Tổng lượt truy cập: 499,424