Điện thoại các đền phủ tỉnh Bắc Giang

TỈNH BẮC GIANG

Phủ Chúa Bắc Hà

Địa chỉ: Thôn Khành, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:  0974.974.703 – Cậu Lợi

Đền Suối Mỡ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403893241

Đền Chúa Bà Nguyệt Hồ

Địa chỉ: Xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại:  (0240)3877476/ 0975589432

Đền Cô Chí Mìu

Địa chỉ: Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240.246 4188/ 0976.4122.65

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *