Điện thoại các đền phủ tỉnh Bắc Ninh

TỈNH BẮC NINH

Đền Bà Chúa Kho

Địa chỉ: Xã Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02413821183

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *