Điện thoại các đền phủ tỉnh Hòa Bình

TỈNH HÒA BÌNH

Đền Chúa Thác Bờ

Địa chỉ: xã Thung Nai,huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 01683405363

Đền Cô Đôi Bồng Lai

Địa chỉ:  thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0983.193.564

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *