Điện thoại các đền phủ tỉnh Lạng Sơn

TỈNH LẠNG SƠN

Đền Công Đồng Bắc Lệ

Địa chỉ: Xã Tân Thành-Huyện Hữu Lũng – Tỉnh Lạng sơn

Điện thoại: 0205.33726504

 

Đền Chầu Năm Suối Lân

Địa chỉ: thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205. 824.334

 

Đền Chầu Lục

Địa chỉ : Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng sơn Điện thoại : 025 656 7770

 

Đền Quan Giám sát

Địa chỉ: thôn Việt Thắng, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0978 487 568

 

Đền Chầu Mười

Địa chỉ: Xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0123.5707.393 – Cô Hoa Thủ Nhang.

 

Đền Chúa Bà Cà phê

Địa chỉ: xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Điện thoại0205 2215 213

 

Đền Kỳ Cùng

Địa chỉ: phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3872 174

 

Đền cô bé Suối Ngang

Địa chỉ: xã Phố Vị, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0253827436

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *