Điện thoại các đền phủ tỉnh Tuyên Quang

TỈNH TUYÊN QUANG

Đền Núi Dùm

Địa chỉ: Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273880011

Đền Cảnh Xanh

Địa chỉ: phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0987869955

Đền Hạ – Tam Cờ

Địa chỉ: Tổ 3 Đường chiến thắng Sông lô – Phường Tân quang – Tuyên Quang

Điện thoại: 0207.3823.867

Đền Ỷ La

Địa chỉ: Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0207.3821914

Đền Tam Cờ

Địa chỉ: P. Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073823867

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *