Điện thoại các đền phủ tỉnh Yên Bái

TỈNH YÊN BÁI

Đền Đông Cuông

Địa chỉ: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293.831.038

Đền Tuần Quán

Địa chỉ: tổ dân phố Bách Lẫm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 029 3858610

Điện thoại:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *