Bản văn công đồng

admin | | 28205

Văn công đồng Viêt Nam thuở nền an vương thất Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy Kim niên, kim nguyệt, nhật thì. Đệ tử tấu quy Phật thánh mười phương (Có thể dùng đoạn này để thay) “Bảo nhang phức úc khởi tường yên Thuỵ khí xung đằng thấu cửu thiên Nhang giả chí … Đọc tiếp “Bản văn công đồng”

Văn Chầu Bé

admin | | 13639

                          VĂN CHẦU BÉ BẮC LỆ Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ Hỏi thăm đền thờ Chầu Bé nơi nao Hỏi ga Bắc Lệ mà vào Đền thờ chầu Bé thấp cao mấy tầng Ngàn cỏ hoa nghiêng mình vẫy lá Loài … Đọc tiếp “Văn Chầu Bé”

Văn Chầu Mười

admin | | 9329

VĂN CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ Xuân về đồi núi bao la Cây xanh ra lá,đâm trồi nở hoa Ngự trên tòa sơn trang chính vị Nức tiếng đồn chầu mười anh linh Thời Lê thái tổ trung hưng Giúp vua dẹp giặc,an sinh phù đời Công lao to lớn biển trời Hôm nay đệ tử … Đọc tiếp “Văn Chầu Mười”

Văn Chầu Cửu

admin | | 8877

VĂN CHẦU CỬU TỈNH Dâng văn Chầu Cửu xứ Thanh Anh linh hiển hách quyền hành gần xa Đồi Ngang hầu cận Mẫu Bà Sòng Sơn – Phố Cát thực là trang nghiêm Dung nghi tính hạnh thảo hiền Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân Danh thơm truyền khắp xa gần Chầu Cửu … Đọc tiếp “Văn Chầu Cửu”

Văn Chầu Bát

admin | | 7442

Dâng văn tiên chúa Bát Nàn Đền thờ Đại Tướng Bát Nàn-Tiên La Chầu bà thờ tại Tiên La Hưng Hà là huyện,Đoan Hùng là thôn Thờ bà Đại Tướng Đông Nhung Nữ trung oanh liệt ,tiếng vang khắp vùng Vào những năm nửa đầu thế kỷ Năm bốn ba lúc trước Công Nguyên Có … Đọc tiếp “Văn Chầu Bát”

Văn Chầu Bảy

admin | | 7522

Chầu Bảy Kim Giao Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca Đền thờ rừng núi bao la Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm Đền thờ lập ở sơn lâm Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh Đền thờ cao ngất non xanh Lô xô đá … Đọc tiếp “Văn Chầu Bảy”

Văn Chầu Lục

admin | | 22351

VĂN CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG Sắc phong Chúa Lục Cung Nưong Vốn dòng lệnh tộc quê hương thượng ngàn Huyện Hữu Lũng cao sơn vị thủy Bắc Lệ ngàn tú khí chung linh Nguyên xưa chầu chực đế đình Vào tâu bệ ngọc ra trình Mẫu vương Đêm ấy xuống trần gian báo mộng Hoàng … Đọc tiếp “Văn Chầu Lục”

Văn Chầu Năm

admin | | 7360

VĂN CHẦU NĂM THƯỢNG SUỐI LÂN Non xứ Lạng sơn lâm hùng vĩ Đền Suối Lân cảnh trí phong quang Nhang thơm tấu đến tòa vàng Chầu Năm Sông Hóa đáo đàn chứng đây Nhang thành kính tỏ bày một nén Khói ngạt ngào thấu đến cửu thiên Chính tòa Sông Hóa Chúa Tiên Thánh … Đọc tiếp “Văn Chầu Năm”

Văn Chầu Bà Đệ Tứ

admin | | 7991

VĂN CHẦU BÀ ĐỆ TỨ KHÂM SAI Đấng Nam thiên nữ trang Nghiêu Thuấn Đất Sơn Nam có đấng trâm anh Quý hương An Thái xã danh Có chầu đệ tứ hách danh còn truyền Điều thời phụng sắc Hoàng thiên Ngự đồng ánh bóng khắp miền gần xa Ra uy sát quỷ trừ tà … Đọc tiếp “Văn Chầu Bà Đệ Tứ”

Banner Trong