Văn Chầu Bé

admin | | 13514

                          VĂN CHẦU BÉ BẮC LỆ Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ Hỏi thăm đền thờ Chầu Bé nơi nao Hỏi ga Bắc Lệ mà vào Đền thờ chầu Bé thấp cao mấy tầng Ngàn cỏ hoa nghiêng mình vẫy lá Loài … Đọc tiếp “Văn Chầu Bé”

Văn Chầu Mười

admin | | 9214

VĂN CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ Xuân về đồi núi bao la Cây xanh ra lá,đâm trồi nở hoa Ngự trên tòa sơn trang chính vị Nức tiếng đồn chầu mười anh linh Thời Lê thái tổ trung hưng Giúp vua dẹp giặc,an sinh phù đời Công lao to lớn biển trời Hôm nay đệ tử … Đọc tiếp “Văn Chầu Mười”

Văn Chầu Cửu

admin | | 8777

VĂN CHẦU CỬU TỈNH Dâng văn Chầu Cửu xứ Thanh Anh linh hiển hách quyền hành gần xa Đồi Ngang hầu cận Mẫu Bà Sòng Sơn – Phố Cát thực là trang nghiêm Dung nghi tính hạnh thảo hiền Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân Danh thơm truyền khắp xa gần Chầu Cửu … Đọc tiếp “Văn Chầu Cửu”

Văn Chầu Bát

admin | | 7326

Dâng văn tiên chúa Bát Nàn Đền thờ Đại Tướng Bát Nàn-Tiên La Chầu bà thờ tại Tiên La Hưng Hà là huyện,Đoan Hùng là thôn Thờ bà Đại Tướng Đông Nhung Nữ trung oanh liệt ,tiếng vang khắp vùng Vào những năm nửa đầu thế kỷ Năm bốn ba lúc trước Công Nguyên Có … Đọc tiếp “Văn Chầu Bát”

Văn Chầu Bảy

admin | | 7422

Chầu Bảy Kim Giao Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca Đền thờ rừng núi bao la Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm Đền thờ lập ở sơn lâm Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh Đền thờ cao ngất non xanh Lô xô đá … Đọc tiếp “Văn Chầu Bảy”

Văn Chầu Lục

admin | | 22210

VĂN CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG Sắc phong Chúa Lục Cung Nưong Vốn dòng lệnh tộc quê hương thượng ngàn Huyện Hữu Lũng cao sơn vị thủy Bắc Lệ ngàn tú khí chung linh Nguyên xưa chầu chực đế đình Vào tâu bệ ngọc ra trình Mẫu vương Đêm ấy xuống trần gian báo mộng Hoàng … Đọc tiếp “Văn Chầu Lục”

Văn Chầu Năm

admin | | 7253

VĂN CHẦU NĂM THƯỢNG SUỐI LÂN Non xứ Lạng sơn lâm hùng vĩ Đền Suối Lân cảnh trí phong quang Nhang thơm tấu đến tòa vàng Chầu Năm Sông Hóa đáo đàn chứng đây Nhang thành kính tỏ bày một nén Khói ngạt ngào thấu đến cửu thiên Chính tòa Sông Hóa Chúa Tiên Thánh … Đọc tiếp “Văn Chầu Năm”

Văn Chầu Bà Đệ Tứ

admin | | 7884

VĂN CHẦU BÀ ĐỆ TỨ KHÂM SAI Đấng Nam thiên nữ trang Nghiêu Thuấn Đất Sơn Nam có đấng trâm anh Quý hương An Thái xã danh Có chầu đệ tứ hách danh còn truyền Điều thời phụng sắc Hoàng thiên Ngự đồng ánh bóng khắp miền gần xa Ra uy sát quỷ trừ tà … Đọc tiếp “Văn Chầu Bà Đệ Tứ”

Văn Chầu Đệ Tam

admin | | 12187

VĂN CHẦU THOẢI Anh linh lừng lẫy chốn giang khê Nức tiếng con vua dưới thuỷ tề Ngán nỗi Kính Xuyên rời chỉ thắm May nhờ Liễu Nghị chắp dây xe Rập rìu tin nhạn thư vừa tới Thấm thoát xe loan phút đã về Hiển hách xưa nay ai dễ tỏ Có chăng gửi … Đọc tiếp “Văn Chầu Đệ Tam”

Văn Chầu Đệ Nhị

admin | | 7884

VĂN CHẦU ĐỆ NHỊ Dâng văn tiên chúa thượng ngàn Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây Trên ngày gió cuốn rung cây Dưới khe cá lội chim bay về ngàn Canh khuya nguyệt lặn sao tàn Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào Gập ghềnh quán thấp lầu cao Khi ra núi … Đọc tiếp “Văn Chầu Đệ Nhị”

Banner Trong