Văn Chầu Đệ Nhất

admin | | 3736

VĂN CHẦU ĐỆ NHẤT Gió kim phong ánh vàng xế xế Văn con mời chầu quế hiện lên Ngôi cao lồ lộ trung thiên Sớm khuya vui vẻ đền Sòng Ngày chơi phủ tía lầu hồng vào ra Khăng khăng giữ sổ tam toà Đêm ngày chầu chúa quế Hoa cầm quyền Lầu lầu tam … Đọc tiếp “Văn Chầu Đệ Nhất”

Banner Trong