Văn Cậu bé Cửa Đông

admin | | 15723

Cậu Quận Nhà Trần Khấu đầu vọng bái tiên cung Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về Thuyền ai thấp thoáng giang khê Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long Triều đình ban chỉ sắc phong Gia ban chủ tướng vương tôn nhà Trần Cậu Hoàng văn võ mười phần Điều quân khiển … Đọc tiếp “Văn Cậu bé Cửa Đông”

Văn cô bé cửa Suốt

admin | | 21035

Lòng thành dâng tiến tuần nhang Thỉnh cô Cửa Suốt giáng đàn hôm nay Ngoài khơi biển rộng sóng lay Tiên cô Cửa Suốt về đây ngự đồng Nhớ xưa tích cũ nhà Trần Định sinh cô bé muôn phần tốt tươi Đôi mắt phượng sáng ngời ánh nước Tuổi thanh xuân vừa được đôi … Đọc tiếp “Văn cô bé cửa Suốt”

Văn Đệ Nhị Vương Cô

admin | | 7923

TRÊN NGÀN TÍA ĐÙNG ĐÙNG GIÓ CUỐN. ĐỈNH NON XANH CUỒN CUỘN MÂY LỒNG. TRẦN TRIỀU ĐƯƠNG THƯỞ HƯNG LONG. VUA TÔI CÁ NƯỚC MÂY RỒNG DUYÊN ƯA. TRỜI SINH ĐỨC ĐẠI VƯƠNG GIÚP TRỊ. GIA NGUYÊN THẦN LAI VÀ Ỷ THÂN. PHONG TRÀO NẢY MỰC CẦM CÂN. NGOÀI BIÊN PHỦ VIỆT MẤY SỬA SANG. … Đọc tiếp “Văn Đệ Nhị Vương Cô”

Văn Đức Ông Đệ Tam

admin | | 7601

Đời Trần thị mở mang Nam Hải Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi Mỗi phen giáp mã trùy tùy Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm Phong đại vương an tâm thân chức Lại đem câu yến dực ra bàn Nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn Nào ngờ mắc phải tiếng oan ở … Đọc tiếp “Văn Đức Ông Đệ Tam”

Văn Vương Mẫu

admin | | 7466

Trần triều thánh mẫu văn Hương một triện kính thành hai chữ. Trước tòa tiền đệ tử quỳ tâu Đông a khóa hội mây rồng Đĩnh sinh đức thánh khác hầu trần gian Mầu trăng tuyết mày ngài mắt phượng Chút lòng tiên nguyệt sáng bằng gương Vô vi ngũ sắc vân tường Chúa tiên … Đọc tiếp “Văn Vương Mẫu”

Văn Đức Thánh Trần

admin | | 8248

Thưở nhà Trần mở mang Bắc trực, Đất Thiên Trường, Tức Mặc hưng vương, Ngàn năm quân tể minh lương, Trời sinh thánh tướng khác thường người ta. Ấy lúc trước thánh bà kỳ vọng, Thực Tiên đồng ứng mộng phân minh, Vừa năm Nhâm Tý hàng canh, Mùng mười, tháng chạp giáng sinh giờ … Đọc tiếp “Văn Đức Thánh Trần”

Banner Trong