Văn ông Hoàng Mười

admin | | 14684

VĂN HOÀNG MƯỜI Cành hồng thấp thoáng trăng thanh Nghệ An có Đức Thánh Minh ra đời Gươm thiêng chống đất chỉ trời Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung Thanh xuân một đấng anh hùng Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam Hai vai nặng gánh cương thường Sông Lam sóng cả, … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Mười”

Văn ông Hoàng Bẩy

admin | | 10790

VĂN HOÀNG BẨY BẢO HÀ Gió Nam thoảng hương bay ngào ngạt Bóng ác tà đã gác non Tây Trăng in mặt nước vơi đầy Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền Quan Hoàng Bảy trần miền Bắc địa Hợp binh hùng lục thuỷ thao giang Quân cơ mưu lược luận bàn Doanh trung … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Bẩy”

Văn ông Hoàng Bơ

admin | | 8043

VĂN HOÀNG BƠ Trên điện ngọc rồng bay năm sắc Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga Mênh mông một dải giang hà Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến Vượt vũ môn xuất hiện thần long Biến lên mặt nước lạ lùng Ông Hoàng Bơ Thoải … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Bơ”

Văn ông Hoàng Cả

admin | | 6042

Bản văn : Đức Hoàng Cả Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới Động Đình hồ Bát Hải Long Vương Có ông Hoàng Quận phi phương Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng Chầu vua Đế Thích chính cung Bốn châu tám cõi tăng long có thừa kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa Đào … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Cả”

Banner Trong