Văn quan Điều Thất

admin | | 7651

Văn Quan Điều Thất Trấn Nam thiên hải hà chung tú Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh Con vua Thuỷ Quốc Động Đình Đào tiên Điều Thất anh linh khác thường Bóng ông lớn anh linh tế độ Tài lược thao văn vũ ai qua Đêm ngày chầu chực vua cha Sắc phong làm chúa … Đọc tiếp “Văn quan Điều Thất”

Văn Quan Đệ Ngũ

admin | | 10321

VĂN QUAN LỚN ĐỆ NGŨ TUẦN TRANH Đệ tử con khấu đầu cung thủ Tiến văn chầu đệ ngũ tuần tranh Uy gia lẫm liệt tunghoành Trừ tà sát quỷ lên danh tướng tài Việt sử chép Hùng triều thập bát Cảnh địa linh Bạch Hạc Phong Châu Dựng nền xã tắc dài lâu Nhớ … Đọc tiếp “Văn Quan Đệ Ngũ”

Văn Quan Đệ Tứ

admin | | 5433

VĂN QUAN LỚN ĐỆ TỨ Tiệc bản loan thỉnh mời Quan Đệ tứ Vốn con trời cai ngự thiên cung Bảng vàng choi chói vua phong Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang Chuyển quan san trên trời dưới đất Quản thông tri phép Phật truyền ra Cầu ô bắc sông Ngân Hà Liệt … Đọc tiếp “Văn Quan Đệ Tứ”

Văn Quan Đệ Tam

admin | | 8141

BẢN VĂN : QUAN LỚN ĐỆ TAM Trịnh giang biên giành ngân lai láng Đôi vầng hồng soi rạng nam minh Con vua thủy quốc Động Đình Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng Dọc: Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc Bẩm sinh thành tư chất long nhan Thỉnh mời thái tử thái tử … Đọc tiếp “Văn Quan Đệ Tam”

Văn Quan Đệ Nhị

admin | | 13754

VĂN QUAN LỚN ĐỆ NHỊ Nhác trông lên biển đề choi chói Dưới sân rồng nhang khói long lanh Muôn hoa đua nhị trên cành Sơn trang quan giám yến quỳnh bẻ bai Quản tam giới quyền cai giám sát Nương càn khôn lăng quát trong tay Khâm thừa đế lệnh xưa nay Quyền quan … Đọc tiếp “Văn Quan Đệ Nhị”

Văn quan đệ nhất

admin | | 10420

Bản văn : Đệ Nhất Tôn Quan Văn Hương một triện chín lần soi thấu Giãi lòng trần khải tấu linh thông Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng Anh linh lục trí thần thông Quyền cai tam giới uy phong phép màu Thượng thiên xe giá lên chầu … Đọc tiếp “Văn quan đệ nhất”

Banner Trong