Bản văn Mẫu Đệ Tam

admin | | 4698

VĂN MẪU THOẢI Anh linh lừng lẫy chốn giang khê Nức tiếng con vua dưới thuỷ tề Ngán nỗi Kính Xuyên rời chỉ thắm May nhờ Liễu Nghị chắp dây xe Rập rìu tin nhạn thư vừa tới Thấm thoát xe loan phút đã về Hiển hách xưa nay ai dễ tỏ Có chăng gửi … Đọc tiếp “Bản văn Mẫu Đệ Tam”

Văn Mẫu Đệ nhị

admin | | 5453

Mẫu Thượng Ngàn Tác giả: Phạm Văn Kiêm Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang Cai quản Ba mươi sáu cửa ngàn Lúc ngự lầu son cùng phủ tía Khi chơi núi ngọc với non vàng Gươm thiêng một lưỡi ra oai phép Loài giặc Liễu Thăng phút phá tan Thái Tổ Lê triều ban … Đọc tiếp “Văn Mẫu Đệ nhị”

Văn Mẫu Sòng Sơn

admin | | 5848

MẤU SÒNG VĂN  Bản văn này nói về mẫu Đệ nhị được dùng để hát thờ trong những dịp tiệc đàn Trong Nam Hải dị nhân liệt truyện Bậc thần tiên dấu vết càng yêu Xem trong lịch sử Chúa Tiên Bất sinh bất diệt chép biên rành rành Trong Nam thành Nghĩa Hưng Thiên … Đọc tiếp “Văn Mẫu Sòng Sơn”

Văn địa tiên Thánh Mẫu

admin | | 4833

Bóng gương loan mẫu đơn một đoá, Gió lay mành hương xạ thoảng đưa . Có chầu Nguyệt điện Tiên xưa . Lánh miền cõi tục phận ưa nam thành . Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị . Cải họ Trần dấu khí Thiên hương . Vốn sinh có vẻ phi phương , Giá … Đọc tiếp “Văn địa tiên Thánh Mẫu”

Văn Cửu trùng thánh Mẫu

admin | | 4838

CỬU TRÙNG THÁNH MẪU VĂN ******** Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo Lòng chí thành bái đảo cầu bình an Dâng trà quả thực dâng lên Lòng tin thỉnh đức chúa tiên mẫu cửu trùng Ngự cung trung lầu son chính vị Ở trên trời ngự trị 4 phương Lòng chúa trong sáng như … Đọc tiếp “Văn Cửu trùng thánh Mẫu”

Bản văn thỉnh Mẫu

admin | | 5004

VĂN THỈNH MẪU Nhang một triện dốc lòng dâng tiến Khói ngạt ngào thấu đến cửa thiêng 1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị Ở trên trời sửa trị bốn phương Lòng Người trong sáng như gương Thần thông biến … Đọc tiếp “Bản văn thỉnh Mẫu”

Văn Đức Vua Cha Ngọc Hoàng

admin | | 11104

Văn Hầu Ngọc Hoàng Thượng Đế Quản cai Lục giới thần thông Phép thiêng ứng hiện ra đồng tối anh linh Đấng thần tiên thiên đình nhất phẩm Quyền tối cao uy lẫm Linh Tiêu Chân tu lục giới đều yêu Chư thần kính mộ sớm chiều ngợi ca Cũng có lúc vào ra cửa … Đọc tiếp “Văn Đức Vua Cha Ngọc Hoàng”

Văn Cậu bé Cửa Đông

admin | | 13886

Cậu Quận Nhà Trần Khấu đầu vọng bái tiên cung Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về Thuyền ai thấp thoáng giang khê Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long Triều đình ban chỉ sắc phong Gia ban chủ tướng vương tôn nhà Trần Cậu Hoàng văn võ mười phần Điều quân khiển … Đọc tiếp “Văn Cậu bé Cửa Đông”

Văn cô bé cửa Suốt

admin | | 19106

Lòng thành dâng tiến tuần nhang Thỉnh cô Cửa Suốt giáng đàn hôm nay Ngoài khơi biển rộng sóng lay Tiên cô Cửa Suốt về đây ngự đồng Nhớ xưa tích cũ nhà Trần Định sinh cô bé muôn phần tốt tươi Đôi mắt phượng sáng ngời ánh nước Tuổi thanh xuân vừa được đôi … Đọc tiếp “Văn cô bé cửa Suốt”

Banner Trong