Văn Đệ Nhị Vương Cô

admin | | 7829

TRÊN NGÀN TÍA ĐÙNG ĐÙNG GIÓ CUỐN. ĐỈNH NON XANH CUỒN CUỘN MÂY LỒNG. TRẦN TRIỀU ĐƯƠNG THƯỞ HƯNG LONG. VUA TÔI CÁ NƯỚC MÂY RỒNG DUYÊN ƯA. TRỜI SINH ĐỨC ĐẠI VƯƠNG GIÚP TRỊ. GIA NGUYÊN THẦN LAI VÀ Ỷ THÂN. PHONG TRÀO NẢY MỰC CẦM CÂN. NGOÀI BIÊN PHỦ VIỆT MẤY SỬA SANG. … Đọc tiếp “Văn Đệ Nhị Vương Cô”

Văn Đức Ông Đệ Tam

admin | | 7530

Đời Trần thị mở mang Nam Hải Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi Mỗi phen giáp mã trùy tùy Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm Phong đại vương an tâm thân chức Lại đem câu yến dực ra bàn Nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn Nào ngờ mắc phải tiếng oan ở … Đọc tiếp “Văn Đức Ông Đệ Tam”

Văn Vương Mẫu

admin | | 7400

Trần triều thánh mẫu văn Hương một triện kính thành hai chữ. Trước tòa tiền đệ tử quỳ tâu Đông a khóa hội mây rồng Đĩnh sinh đức thánh khác hầu trần gian Mầu trăng tuyết mày ngài mắt phượng Chút lòng tiên nguyệt sáng bằng gương Vô vi ngũ sắc vân tường Chúa tiên … Đọc tiếp “Văn Vương Mẫu”

Văn Đức Thánh Trần

admin | | 8169

Thưở nhà Trần mở mang Bắc trực, Đất Thiên Trường, Tức Mặc hưng vương, Ngàn năm quân tể minh lương, Trời sinh thánh tướng khác thường người ta. Ấy lúc trước thánh bà kỳ vọng, Thực Tiên đồng ứng mộng phân minh, Vừa năm Nhâm Tý hàng canh, Mùng mười, tháng chạp giáng sinh giờ … Đọc tiếp “Văn Đức Thánh Trần”

Văn ông Hoàng Mười

admin | | 14683

VĂN HOÀNG MƯỜI Cành hồng thấp thoáng trăng thanh Nghệ An có Đức Thánh Minh ra đời Gươm thiêng chống đất chỉ trời Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung Thanh xuân một đấng anh hùng Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam Hai vai nặng gánh cương thường Sông Lam sóng cả, … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Mười”

Văn ông Hoàng Bẩy

admin | | 10789

VĂN HOÀNG BẨY BẢO HÀ Gió Nam thoảng hương bay ngào ngạt Bóng ác tà đã gác non Tây Trăng in mặt nước vơi đầy Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền Quan Hoàng Bảy trần miền Bắc địa Hợp binh hùng lục thuỷ thao giang Quân cơ mưu lược luận bàn Doanh trung … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Bẩy”

Văn ông Hoàng Bơ

admin | | 8041

VĂN HOÀNG BƠ Trên điện ngọc rồng bay năm sắc Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga Mênh mông một dải giang hà Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến Vượt vũ môn xuất hiện thần long Biến lên mặt nước lạ lùng Ông Hoàng Bơ Thoải … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Bơ”

Văn ông Hoàng Cả

admin | | 6041

Bản văn : Đức Hoàng Cả Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới Động Đình hồ Bát Hải Long Vương Có ông Hoàng Quận phi phương Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng Chầu vua Đế Thích chính cung Bốn châu tám cõi tăng long có thừa kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa Đào … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Cả”

Văn Cậu Bơ

admin | | 6049

VĂN CẬU HOÀNG BƠ Cậu Hoàng Bơ tốt tươi muôn vẻ Tuổi xuân thì lắm vẻ xinh thay Tháng ba nhuận vào ngày mùng bảy Bông hoa đào bỗng nảy ba chi Vua cha quốc mẫu yêu vì Nâng niu như ngọc lưu ly vàng mười Mênh mông một nước một trời Thuyền Cậu Bơ … Đọc tiếp “Văn Cậu Bơ”

Văn Cậu Đồi Ngang

admin | | 5070

CẬU QUẬN ĐỒI NGANG Trên trời nổi trận mưa sa Hồng vân ngũ sắc hoá ra cậu Hoàng Nguyên xưa cậu ngự Đồi Ngang Có giấy Mẫu truyền cậu kíp ran gay Tháng ba trảy hội phủ giày Công Đồng, Phủ Bóng ra ngay Phủ Bà Về đồng chit chiếc khăn hoa Kì thi khoá … Đọc tiếp “Văn Cậu Đồi Ngang”

Banner Trong