Nhất Tâm Hành Thiện – Cho đi không mong nhận lại…

admin | | 2260

Con người ta, đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng và đến khi ra đi cũng chẳng mang theo được gì cả,… lẽ nào, đời người chỉ có vậy thôi sao!? Không! Đến và đi không mang theo được gì thì để lại; và, cái người ra đi để lại với đời … Đọc tiếp “Nhất Tâm Hành Thiện – Cho đi không mong nhận lại…”

Banner Trong