Điện thoại các đền phủ tỉnh Hải Dương

TỈNH HẢI DƯƠNG

Đền Tranh (Thờ Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh)

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0365.374.325 – cô Với

Den Tranh2

 

Đền Đoan – Đền Cổ  (Thờ Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh)

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Gần ngã 3 sông Tranh)

Điện thoại: 0343.591.502 (Nguyễn Quang Dư) – Đặt cung hầu Số ĐT: 0904.605.231

Den Co Den Tranh Xua Va Nay1

 

Đền Bờ Sông  (Thờ Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh)

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Gần ngã 3 sông Tranh)

Điện thoại: 0000

 

Đền Kiếp Bạc

Địa chỉ: Thôn Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0220.3882400 – 0915162464

Den Kiep Bac

 

Đền Nam Tào

Địa chỉ: Thôn Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  02203582640 – Thủ Nhang: 0988665954

 

Đền Bắc Đẩu

Địa chỉ: Thôn Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:

 

Đền Bến Tắm

Địa chỉ: Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0976092490

 

Đền Mẫu Sinh

Địa chỉ: Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0320.3593.306

 

 

Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *