Lịch tiệc tháng 11

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG MƯỜI MỘT
+ Ngày 01/11hoặc 10/11): Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão.
+ Ngày 02/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Giám Sát Đệ Nhị Thượng Ngàn – Đồi Ngang – Hữu Lũng.
+ Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị thượng ngàn.
+ Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh.
+ Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba – Đồng Mỏ – Hữu Lũng.
+ Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba – Hữu Lũng – Lạng Sơn.
+ Ngày 11/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Giám Sát Đệ Nhị Thượng Ngàn

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *