Lịch tiệc tháng 11

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG MƯỜI MỘT
+ Ngày 01/11hoặc 10/11): Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão.
+ Ngày 02/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Giám Sát Đệ Nhị Thượng Ngàn – Đồi Ngang – Hữu Lũng.
+ Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị thượng ngàn.
+ Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh.
+ Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba – Đồng Mỏ – Hữu Lũng.
+ Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba – Hữu Lũng – Lạng Sơn.
+ Ngày 11/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Giám Sát Đệ Nhị Thượng Ngàn

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.