Lịch tiệc tháng 3

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG BA
+ Ngày 02/3: Tiệc Cô Bé Cửa Suốt Tĩnh Huệ Công Chúa Cặp Tiên Linh Từ
+ Ngày 03/3: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Phủ Dày – Nam Định. (Mẫu Liễu Hạnh Quỳnh Hoa công chúa)
+ Ngày 06/3: Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương Trần Triều.
+ Ngày 07/3: Tiệc Cậu Bé Quận Đồi Ngang – Phố Cát – Thanh Hóa.
+ Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.
+ Ngày 17/3: Tiệc Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân(đền Tiên La- Thái Bình).

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.