Lịch tiệc tháng 4

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG TƯ
+ Ngày 1đến 29/4:  Đại Lễ Nhập Hạ
+ Ngày 01/4: Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương
+ Ngày 12/4 :Tiệc Chúa Thác Bờ.
+ Ngày 18/4: Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
+ Ngày 19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
+ Ngày 24/4: Tiệc Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương Trần Triều.
+ Ngày 24/4: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.