Lịch tiệc tháng 5

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG NĂM:
+ Ngày 05/5:  Tiệc Đệ Nhị Vương Cô Trần Triều  Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung.
+ Ngày 07/5:  Tiệc Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương Trần Triều.
+ Ngày 10/5:  Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng – Lạng Sơn.
+ Ngày 10-5: Tiệc Cô Sáu Sơn Trang.
+ Ngày 10/5: Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên – Vĩnh Phúc.
+ Ngày 20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân – Hữu Lũng – Lạng Sơn.

+ Ngày 10-5: Tiệc Cô Năm Suối Lân – Hữu Lũng – Lạng Sơn.
+ Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang – Hải Dương & Kỳ Cùng – Lạng Sơn.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.