Lịch tiệc tháng 6

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG SÁU:
+ Ngày 01/6: Tiệc Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu Trần Triều)
+ Ngày 10/6: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn
+ Ngày 12/6: Tiệc Đản Nhật Cô Bơ Bông Thoải Phủ ( Ba Bông-Thác Hàn – Thanh Hóa):
+ Ngày 16/6: Tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa Cấm Giang
Đền chính của Chúa được thờ tại đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng.
+ Ngày 24/6: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang & Xích Đằng.
+ Ngày 24/6: Tiệc Cô Bé Minh Lương – Tuyên Quang.
+ Ngày 26/6: Tiệc Quan Hoàng Bơ Thoải Cung.

+ Ngày 26/6: Tiệc Cô Tám Đồi Chè – Hà Trung – Thanh Hóa.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.