Lịch tiệc tháng 8

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG TÁM
+Ngày 03/8: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
+Ngày 06/8: Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa).
+Ngày 10/8: Tiệc Đản Nhật Quan Hoàng Lục An Biên tướng quân.
+ Ngày 15/8: Tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (Đền Ỷ La -Thái Bình)
+ Ngày 21/8: Tiệc Mẫu Nhà Trần.
+ Ngày 20/8: Tiệc Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Kiếp Bạc – Hải Dương.
+ Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình đền Đồng Bằng Linh Từ – Thái Bình.
+ Ngày 22/8: Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên.
+ Ngày 24/8: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhất.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.