Lịch tiệc tháng 9

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG CHÍN
+ Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn;
+ Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ.
+ Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu.
+ Ngày 09/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu.
+ Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng.
+ Ngày 09/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh.
+ Ngày 09/9: Tiệc Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ.
+ Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường.
+ Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng Sơn – Thanh Hóa
+ Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ – Lạng Sơn.

+ Ngày 20/9: Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ – Lạng Sơn
+ Ngày 28/9: Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *