Lịch tiệc tháng 9

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG CHÍN
+ Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn;
+ Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ.
+ Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu.
+ Ngày 09/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu.
+ Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng.
+ Ngày 09/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh.
+ Ngày 09/9: Tiệc Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ.
+ Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường.
+ Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng Sơn – Thanh Hóa
+ Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ – Lạng Sơn.

+ Ngày 20/9: Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ – Lạng Sơn
+ Ngày 28/9: Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.