Lịch tiệc tháng 12

admin | | 7280

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG MƯỜI HAI + Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên + Ngày 10/12: Tiệc Đản Nhật Đức Ông Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: Hay còn gọi là: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 12”

Lịch tiệc tháng 11

admin | | 8065

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG MƯỜI MỘT + Ngày 01/11hoặc 10/11): Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão. + Ngày 02/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Giám Sát Đệ Nhị Thượng Ngàn – Đồi Ngang – Hữu Lũng. + Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị thượng ngàn. + … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 11”

Lịch tiệc tháng 10

admin | | 7376

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG MƯỜI + Ngày 10/10: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An

Lịch tiệc tháng 9

admin | | 15294

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG CHÍN + Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn; + Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ. + Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu. + Ngày 09/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu. + Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng. + Ngày … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 9”

Lịch tiệc tháng 8

admin | | 12904

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG TÁM +Ngày 03/8: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương +Ngày 06/8: Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa). +Ngày 10/8: Tiệc Đản Nhật Quan Hoàng Lục An Biên tướng quân. + Ngày 15/8: Tiệc Đản Nhật Giáng … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 8”

Lịch tiệc tháng 7

admin | | 12780

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG BẨY: + Ngày 1đến 29/7: Đại Lễ Tán Hạ + Ngày 03/7: Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu + Ngày 06/7: Tiệc Đản Nhật Cô Tư + Ngày 07/7: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà – Lào Cai. + Ngày 12/7: Tiệc Quốc Mẫu Tuyên Quang Ỷ … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 7”

Lịch tiệc tháng 6

admin | | 10658

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG SÁU: + Ngày 01/6: Tiệc Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu Trần Triều) + Ngày 10/6: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn + Ngày 12/6: Tiệc Đản Nhật Cô Bơ Bông Thoải Phủ ( Ba Bông-Thác Hàn – Thanh Hóa): + … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 6”

Lịch tiệc tháng 5

admin | | 8727

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG NĂM: + Ngày 05/5:  Tiệc Đệ Nhị Vương Cô Trần Triều  Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung. + Ngày 07/5:  Tiệc Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương Trần Triều. + Ngày 10/5:  Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng – Lạng Sơn. + Ngày … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 5”

Lịch tiệc tháng 4

admin | | 7146

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG TƯ + Ngày 1đến 29/4:  Đại Lễ Nhập Hạ + Ngày 01/4: Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương + Ngày 12/4 :Tiệc Chúa Thác Bờ. + Ngày 18/4: Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ + Ngày 19/4: Tiệc … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 4”

Lịch tiệc tháng 3

admin | | 5422

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG BA + Ngày 02/3: Tiệc Cô Bé Cửa Suốt Tĩnh Huệ Công Chúa Cặp Tiên Linh Từ + Ngày 03/3: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Phủ Dày – Nam Định. (Mẫu Liễu Hạnh Quỳnh Hoa công chúa) + Ngày 06/3: Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 3”

Banner Trong