Lịch tiệc tháng 2

admin | | 6259

CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG HAI + Ngày Mão đầu: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông + Ngày 02/2:Tiệc Mẫu Tam Cờ + Ngày 03/2: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương (Trần Triều Đức Ông Đệ Tam Đông Hải Đại Vương Cửa Đông Cửa Suốt … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 2”

Lịch tiệc tháng 1

admin | | 3333

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG GIÊNG + Ngày 06/1: Tiệc cô đôi Thượng ngàn + Ngày 09/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế + Ngày 09/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa  + Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng Chi Cao + Ngày 10/1: Tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Quan Lớn Đệ … Đọc tiếp “Lịch tiệc tháng 1”

Banner Trong