Hầu đồng là gì? Ai mới có thể hầu đồng?

admin | | 2201

Hầu đồng còn gọi là hầu bóng hoặc lên đồng. Đây là một nghi lễ, một hiện tượng tâm linh còn chứa đựng nhiều điều “bí ẩn” cho nên nhiều người coi đây là trò “mê tín” và “nhố nhăng”. Tuy nhiên, đó chỉ là “cảm giác” của những người chưa tìm hiểu gì về hầu đồng. Trong bài … Đọc tiếp “Hầu đồng là gì? Ai mới có thể hầu đồng?”

Banner Trong