Bản văn công đồng

admin | | 21460

Văn công đồng Viêt Nam thuở nền an vương thất Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy Kim niên, kim nguyệt, nhật thì. Đệ tử tấu quy Phật thánh mười phương (Có thể dùng đoạn này để thay) “Bảo nhang phức úc khởi tường yên Thuỵ khí xung đằng thấu cửu thiên Nhang giả chí … Đọc tiếp “Bản văn công đồng”

Banner Trong