Bản văn thỉnh Mẫu

admin | | 3745

VĂN THỈNH MẪU Nhang một triện dốc lòng dâng tiến Khói ngạt ngào thấu đến cửa thiêng 1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị Ở trên trời sửa trị bốn phương Lòng Người trong sáng như gương Thần thông biến … Đọc tiếp “Bản văn thỉnh Mẫu”

Banner Trong