Văn Cậu Cả

admin | | 5055

CẬU QUẬN PHỦ DẦY VĂN Lòng tin tiến một cơi trầu Dâng bản văn chầu thỉnh Cậu về đây Cậu xưa vốn ở Phủ Dầy Chầu chực đêm ngày hầu hạ vào ra Cậu Hoàng mới độ lên ba Hình dung sắc thái thật là xinh thay Đầu đội nón chân đi giày Áo xanh … Đọc tiếp “Văn Cậu Cả”

Banner Trong