CÔ BƠ HÀN SƠN – CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI TRUNG TRINH BÊN BẾN HÀN GIANG…

admin | | 5548

Trong đạo thờ Tứ phủ: “Thiên phủ – Mẫu đệ nhất Thượng Thiên; Nhạc phủ – Mẫu đệ nhị Thượng Ngàn; Thủy phủ – Mẫu đệ tam Mẫu Thoải; Địa phủ – Mẫu Địa”, thì “Cô Bơ”là một trong mười hai Thánh cô, thuộc dòng Thoải phủ, trị vì các miền sông nước, phù hộ … Đọc tiếp “CÔ BƠ HÀN SƠN – CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI TRUNG TRINH BÊN BẾN HÀN GIANG…”

Banner Trong