Đền cổ – Đền quan lớn Tuần Tranh xưa và nay

admin | | 9234

      Trong tín ngưỡng thờ Tam – Tứ phủ, Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh là một trong các vị quan lớn. “Ngài” có vai trò rất quan trọng, với nhiều quyền, phép thần thông. Khi “Ngài” giáng đồng rất uy phong, lẫm liệt. “Ngài” được các thanh đồng, đạo quan và nhân dân … Đọc tiếp “Đền cổ – Đền quan lớn Tuần Tranh xưa và nay”

Banner Trong