NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ – DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN

admin | | 2787

Ngày 07/11/2003, trong phiên họp chính thức được tổ chức tại Paris, UNESCO đã ghi tên 28 kiệt tác Di sản Văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại lần thứ hai, trong đó có Nhã nhạc – Âm nhạc cung đình Việt Nam mà Huế gìn giữ và phát triển. Đây là di sản phi vật … Đọc tiếp “NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ – DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN”

Banner Trong