Văn Chầu Bát

admin | | 4479

Dâng văn tiên chúa Bát Nàn Đền thờ Đại Tướng Bát Nàn-Tiên La Chầu bà thờ tại Tiên La Hưng Hà là huyện,Đoan Hùng là thôn Thờ bà Đại Tướng Đông Nhung Nữ trung oanh liệt ,tiếng vang khắp vùng Vào những năm nửa đầu thế kỷ Năm bốn ba lúc trước Công Nguyên Có … Đọc tiếp “Văn Chầu Bát”

Banner Trong