Văn Chầu Bé

admin | | 2605

                          VĂN CHẦU BÉ BẮC LỆ Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ Hỏi thăm đền thờ Chầu Bé nơi nao Hỏi ga Bắc Lệ mà vào Đền thờ chầu Bé thấp cao mấy tầng Ngàn cỏ hoa nghiêng mình vẫy lá Loài … Đọc tiếp “Văn Chầu Bé”

Banner Trong