Văn Chầu Mười

admin | | 6816

VĂN CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ Xuân về đồi núi bao la Cây xanh ra lá,đâm trồi nở hoa Ngự trên tòa sơn trang chính vị Nức tiếng đồn chầu mười anh linh Thời Lê thái tổ trung hưng Giúp vua dẹp giặc,an sinh phù đời Công lao to lớn biển trời Hôm nay đệ tử … Đọc tiếp “Văn Chầu Mười”

Banner Trong