Văn Chúa bà Bói Then

admin | | 24860

Thỉnh mời tiên chúa bói then Nguyên xưa giá ngự một tòa sơn trang Cảnh lâm tùng rừng xanh ngan ngát Cửa thượng ngàn tụ khí trung linh Có phen biến tướng hiện hình Chúa bà giáng thế lập nghề hát then Chúa mặc áo đen chàm vạt ngắn Kiềng bạc đem khảm nạm ngọc … Đọc tiếp “Văn Chúa bà Bói Then”

Banner Trong