Văn Chúa Bà Năm Phương

admin | | 11318

Năm phương năm miếu rõ ràng Quyền cai bản cảnh tiên nàng dâng hoa Trung thiên thiết lập một toà Bạch Hoa công chúa ngự toà năm phương Đền thờ chúa am thanh cảnh vắng Thú hữu tình cảnh vật tốt sao Đôi bên long hổ chầu vào Có cây cổ thụ vươn cao rườm … Đọc tiếp “Văn Chúa Bà Năm Phương”

Banner Trong