Văn Chúa Đệ Tam Lâm Thao

admin | | 2827

VĂN CHÚA LÂM THAO Lâm Thao Cao Mại quê nhà Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam Quyền hành cai quản sơn trang Sơn lâm các động xa gần làm tôi Anh linh lừng lẫy núi đồi Nữ trung oanh kiệt toàn tài kiếm cung Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ Chúa giáng … Đọc tiếp “Văn Chúa Đệ Tam Lâm Thao”

Banner Trong