Văn Chúa Đông Cuông 2

admin | | 7047

VĂN CHÚA ĐÔNG CUÔNG Tam quang chiếu bao la thế giới Vầng nguyệt soi chói lọi Nam thiên Đền thờ phong nguyệt vô biên Gió thu dìu dặt chuông thiền nhặt khoan Trịnh niềm đan nhớ xưa tích cũ Chốn lạc châu thủy tú sơn tình Đông Cuông công chúa giáng sinh Giáng vào lệnh … Đọc tiếp “Văn Chúa Đông Cuông 2”

Banner Trong