Văn Chúa Thác Bờ

admin | | 2808

CHÚA THÁC BỜ Vầng nhật nguyệt đem ngày soi tỏ Chúa thác bờ rực rỡ càn khôn Non xanh ngắt biện long hang khuc Nước song đà bến ngọc lung linh Có ai đi lễ mẫu trên hòa bình Kìa có ai đi lễ mẫu hòa bình Chợ bờ hang miếng cảnh thác ghềnh cheo … Đọc tiếp “Văn Chúa Thác Bờ”

Banner Trong