Văn cô bé cửa Suốt

admin | | 14810

Lòng thành dâng tiến tuần nhang Thỉnh cô Cửa Suốt giáng đàn hôm nay Ngoài khơi biển rộng sóng lay Tiên cô Cửa Suốt về đây ngự đồng Nhớ xưa tích cũ nhà Trần Định sinh cô bé muôn phần tốt tươi Đôi mắt phượng sáng ngời ánh nước Tuổi thanh xuân vừa được đôi … Đọc tiếp “Văn cô bé cửa Suốt”

Banner Trong