Văn Cô Bé Đông Cuông

admin | | 11041

VĂN CÔ BÉ ĐÔNG CUÔNG Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ Đền Đông Cuông tú khí chung linh Sông Thao thác đổ trướng hình Đông Cuông cổ tíchhữu tình danh lam Tiên Cô Bé trên ngàn lừng lẫy Đất Đông Cuông đã dậy thần oai Trăng in mặt nước Ghềnh Ngai Chênh vênh núi … Đọc tiếp “Văn Cô Bé Đông Cuông”

Banner Trong