Văn cô Cả Thượng Thiên

admin | | 3078

VĂN CÔ CẢ THƯỢNG THIÊN Dưới Động Đình hoa rơi lai láng Cửa rèm châu thấp thoáng bóng trăng Đời Lê Thái Tổ trung hưng Anh linh ra sức Liễu Thăng hàng đầu Lệnh khoa màu theo quan sứ giả Chọn ngày lành giáng hạ thần tôn Ra vào ngọc điện kim môn Danh thơm … Đọc tiếp “Văn cô Cả Thượng Thiên”

Banner Trong