Văn cô Chính Đền Sòng

admin | | 7522

VĂN CÔ CHÍN ĐỀN SÒNG Nguyên xưa giá ngự đền Sòng Quyền cai cửu tỉnh hầu trong bơ tòa Cây sung cô lấy làm nhà Cây doi làm cửa trông ra ngoài đền Thanh Hoa cảnh lạ vô biên Đời vua Minh Mệnh lập đền thờ ngay Mẫu thời ngự chín tầng mây Cô nay mắc võng ngự rầy … Đọc tiếp “Văn cô Chính Đền Sòng”

Banner Trong