Văn Cô Đôi Thượng Ngàn

admin | | 7662

VĂN CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN Bồng Lai là cảnh thiên thai Tấu Cô Đôi Thượng đại tài hái hoa Xuân sang Cô hái đào hoa Dâng Chầu Đệ Nhất Chầu Bà ban khen Hạ về Cô hái hoa sen Dâng Chầu Đệ Nhị Đông Cuông Thượng Ngàn Thu sang hái hoa ngọc lan Dâng Chầu … Đọc tiếp “Văn Cô Đôi Thượng Ngàn”

Banner Trong