Văn Cô Mười Đồng Mỏ

admin | | 4509

VĂN CÔ MƯỜI ĐỒNG MỎ Cô Mười Đồng Mỏ – Chi Lăng Cờ thần kiếm bạc cứu dân phù đời Tôn nhang danh hiệu Cô Mười Mỏ Ba chốn ấy vốn người sơn trang Xa xôi chẳng quản dặm ngàn Cưỡi mây nương gió xa loan ngự về Nhang thơm tỏa ngát bốn bề Nhất … Đọc tiếp “Văn Cô Mười Đồng Mỏ”

Banner Trong