Văn cô tám đồi chè

admin | | 6041

VĂN CÔ TÁM ĐỒI CHÈ Trên Ba Bông dưới lại Thác Hàn Ai lên Phong Mục lại sang Đồi Chè Đền thờ trướng rủ màn che Có Tiên Cô Tám hái chè trên non Lắng nghe chim hót véo von Có Tiên Cô Tám hái chè non trên ngàn Lá chè làm thuốc làm thang … Đọc tiếp “Văn cô tám đồi chè”

Banner Trong