Văn Đức Ông Đệ Tam

admin | | 5886

Đời Trần thị mở mang Nam Hải Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi Mỗi phen giáp mã trùy tùy Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm Phong đại vương an tâm thân chức Lại đem câu yến dực ra bàn Nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn Nào ngờ mắc phải tiếng oan ở … Đọc tiếp “Văn Đức Ông Đệ Tam”

Banner Trong