Văn khấn gia tiên

admin | | 6986

VĂN KHẤN GIA TIÊN 1 Nam mô A Di Đà Phật ! Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.  Con kính lạy ngài Táo thủ thần quân, thần linh hậu thổ. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy ngài tiền … Đọc tiếp “Văn khấn gia tiên”

Banner Trong